Kapisillit

ligger i bunden af Nuukfjorden, ca 100 km fra Nuuk. Der bor knap 100 mennesker, og bygden er langsomt ved at blive til en fritidsby for Nuuk - og smukt er der.

April 2001       September 2006